Projekty IT

Jesteśmy specjalistami w zakresie przygotowania najbardziej złożonych i kompleksowych projektów informatycznych w pełnym spektrum: poczynając od analizy wymagań biznesowych, transformacji tych wymagań na język IT oraz realizacji i kontroli stanu projektu.

Opracowujemy dokumentację projektową na bazie przypadków użycia oraz mapy powiązań, co gwarantuje bardzo wysoką zgodność końcowego produktu z wymaganiami użytkowników.

Analiza biznesowa

Wesprzemy Cię w zakresie uwiarygodnienia Twojego projektu pod kątem zaangażowania kapitałowego, doinwestowania, przygotowania analizy konkurencji, oceny ryzyka biznesowe, analizy interesariuszy tak abyś na końcu otrzymał kompletną informację na temat powodzenia przedsięwzięcia.