Usługi Inspektora Ochrony Danych

Ochrona Danych Osobowych i Prywatność

Od ponad 10 lat zajmujemy się ochroną i bezpieczeństwem danych

Chronimy przed wyciekiem danych

Zabezpieczamy na wypadek wycieku danych wprowadzając narzędzia teleinformatyczne oraz organizacyjne chroniące przed naruszeniem danych, nie tylko osobowych.

Prowadzimy audyty bezpieczeństwa

Nasze audyty to więcej niż przegląd dokumentacji, czy stosowanie zasady czystego biurka. Oceniamy środki organizacyjne i techniczne dla skutecznej ochrony danych.

Rozliczamy zgodnie z RODO

Wdrażamy rozwiązania umożliwiające rozliczenie przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych ze skutecznej ochrony danych oraz praw i wolności osób zgodnie z RODO.

Bezpieczeństwo przez ocenę ryzyka

Identyfikujemy ryzyko i wdrażamy narzędzia minimalizujące skutki jego wystąpienia. Dobieramy narzędzia organizacyjne i techniczne dla ochrony danych.

GDPR/RODO międzynarodowo

Wdrażamy ochronę danych w wielu językach i zgodnie z przepisami szczególnymi obowiązującym w każdym kraju Unii Europejskiej od strony prawnej, organizacyjnej i technicznej.

Ustalamy powody naruszeń

Identyfikujemy miejsca oraz zakres naruszenia, oceniamy szkody. Zabezpieczamy dowody i współpracujemy ze służbami w zakresie prowadzenia informatyki śledczej.

Szkolimy skutecznie
i praktycznie

Nasze szkolenia są praktyczne. Prowadzimy ciekawe warsztaty oraz interesujące wykłady - zawsze zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.

Szacujemy budżet pod kątem RODO

Szacujemy budżet i prezentujemy ile kosztują zmiany organizacyjne i techniczne wymagane by zapewnić właściwą ochronę danych oraz prywatność i rozliczalność.