Badania i rozwój

Detekcja anomalii w ruchu sieciowym

Network behavior anomaly detection (NBAD) stanowi przedmiot zainteresowania naszego zespołu badawczego.

Prowadzimy prace nad algorytmizacją badanego ruchu sieciowego umożliwiającą wykrywanie anomalii i identyfikowanie na ich podstawie zagrożeń w bezpieczeństwie.

 

Stosowana analiza behawioralna

Prowadzimy prace badawcze umożliwiające algorytmizację oraz analizę zachowań użytkowników na podstawie ich aktywności w sieci.

Nasze badania powinny posłużyć do wytworzenia produktu, którego celem będzie predykcja zagrożeń i ochrona użytkownika.

 

Badania urządzeń wbudowanych

Prowadzimy badania nad identyfikacją oraz minimalizacją zagrożeń dla urządzeń wbudowanych.

Celem naszych badań jest zbudowanie modelu umożliwiającego minimalizację ataków typu Zero-Day ze szczególnym uwzględnieniem luk we wbudowanych systemów operacyjnych.