Bezpieczne wdrożenia Microsoft 365 dla Edukacji

Wdrażamy Microsoft 365 dla jednostek edukacji.

Po co Microsoft 365?

Zajmujemy się profesjonalnie bezpieczeństwem i wiemy, że praca w domu, z wykorzystaniem prywatnego sprzętu może być poważnym zagrożeniem.

W zdecydowanej większości w Szkołach praktykuje się pracę poza siedzibą Szkoły. Tym samym praca odbywa się poza możliwością kontrolowania jej przez Administratora Danych Osobowych (ADO), czyli Dyrektora.

Wdrożenie Microsoft 365 gwarantuje możliwość pracy zdalnej w kontrolowanych przez ADO warunkach. Spójne środowisko przechowywania dokumentów, bezpieczne współdzielenie bez konieczności przesyłania danych mailem oraz bezpieczna oraz pewna poczta elektroniczna stwarza idealne warunki dla pracy zdalnej.

Bardzo ważnym elementem jest dostęp do danych przez ADO w każdym momencie.

Bezpieczny Microsoft 365

Wdrażając z nami otrzymasz wsparcie naszego Centrum Bezpieczeństwa (Security Operations Center – SOC), w którym nasi pracownicy, w trybie ciągłym 24/7/365 monitorują zagrożenia występujące u naszych klientów.

Skonfigurujemy dla Ciebie uwierzytelnianie wieloskładnikowe oraz będziesz logował się bezpiecznie poprzez centralną bazę użytkowników.

Będziemy wykonywać szyfrowaną kopię danych przechowywanych w Microsoft 365, abyś nigdy ich nie stracił, nawet w przypadku rezygnacji z usług firmy Microsoft lub naszych.

Skonfigurujemy do pracy narzędzia umożliwiające zarządzanie dokumentami, wersjonowanie i historię działań na dokumencie. System obiegu dokumentów oparty o Sharepoint jest dostępny bezpłatnie jak pozostałe aplikacje Microsoft 365.

Microsoft 365 - najważniejsze informacje

Firma Microsoft dedykuje pakiet dla wszystkich jednostek edukacji. Jeżeli reprezentujesz Przedszkole, Żłobek lub inną jednostkę prowadzącą działania edukacyjne zadzwoń lub napisz do nas, a my sprawdzimy czy się kwalifikujesz.

Wszystkie dane przetwarzane w ramach pakietu Microsoft 365 znajdują się w centrum danych zlokalizowanym w Unii Europejskiej i nie są transferowane poza obszar Unii. Sprawdź centra danych Microsoft w Unii Europejskiej.

Wszystkie aplikacje pakietu Microsoft 365 dostępne są wyłącznie przez przeglądarkę (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari) poza OneNote, który jest dostępny również jako aplikacja do instalacji na komputerze.

Informacje szczegółowe o Microsoft 365 dla Edukacji

Dla naszych Klientów:

 1. Wprowadzamy nadzorowany punkt wymiany dokumentów, dzięki czemu wszystkie informacje są zarządzane przez Dyrektora.
 2. Dostarczamy każdemu użytkownikowi narzędzia do tworzenia kopii zapasowych, gwarantujące zachowanie dostępności do danych nawet w przypadku uszkodzenia lokalnego serwera czy komputera.
 3. Dostarczamy narzędzia do zarządzania dokumentami, komunikacją, pocztą elektroniczną, kalendarzami i spotkaniami dla każdego pracownika szkoły: administracyjnego, nauczyciela, a nawet ucznia.
 4. Systematyzujemy i porządkujemy dokumenty dzięki wdrożeniu obiegu dokumentów na bazie Microsoft Sharepoint.
 5. Dostarczamy profesjonalne konta poczty elektronicznej w bezpiecznej domenie, które są wyposażone w kalendarz, zadania oraz współdzielenie poczty i kontaktów.
 6. Bardzo mocno ograniczamy zjawisko SPAMu oraz PHISHINGu dzięki wyjątkowo skutecznym filtrom.
 7. Dzięki naszemu centrum bezpieczeństwa monitorujemy ruch w Microsoft 365 aby informować Klientów o pojawiających się zagrożeniach.

Firma Microsoft przekazała dla Szkół licencje pakietu Microsoft 365 A1 całkowicie bezpłatnie.

Licencje umożliwiają znaczące ograniczenie kosztów oraz dostęp do profesjonalnych i jednocześnie intuicyjnych narzędzi umożliwiających pracę, w tym przetwarzanie danych osobowych, w sposób bezpieczny i pewny.

Szkoła jest zabezpieczona od zarzutu nieracjonalnego gospodarowania środkami.

Aplikacje pakietu Microsoft 365 wyznaczają trendy i są standardem rynkowym, dlatego też wdrożenie oraz nauczenie użytkowników pracy z nimi nie będzie problemem.

Aplikacje pakietu Microsoft Office – dostępne poprzez przeglądarkę (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) – nie wymagają instalacji na komputerze użytkownika:

 • Microsoft Outlook – program do poczty elektronicznej,
 • Microsoft Word – edytor tekstu,
 • Microsoft Excel – arkusz kalkulacyjny,
 • Microsoft PowerPoint – przygotowywanie prezentacji,
 • Microsoft OneNote – prowadzenie notatek (może być instalowany na komputerze).

Usługi oraz dodatkowe oprogramowanie:

 • Exchange – serwer poczty elektronicznej z funkcjami kalendarza, zadań oraz pracy grupowej,
 • Microsoft OneDrive – dysk wirtualny w chmurze o pojemności 1 terabajta,
 • Microsoft SharePoint – miejsce do współdzielenia dokumentów w bezpieczny sposób,
 • Microsoft Teams – komunikacja i praca grupowa,
 • Microsoft Sway,
 • Microsoft Forms,
 • Microsoft Stream,
 • Microsoft Flow,
 • Microsoft PowerApps,
 • Microsoft School Data Sync,
 • Microsoft Yammer.

Wszystkim naszym klientom dostarczamy konta poczty elektronicznej, które zostaną utworzone dla każdego pracownika administracyjnego oraz każdego nauczyciela w obszarze Unii Europejskiej.

Wszystkie wiadomości email pozostaną pod nadzorem Dyrektora (Administratora Danych Osobowych) by zachować pewność przetwarzania oraz zapewnić rozliczalność.

Konta poczty elektronicznej są tworzone w zarządzanych przez nas domenach.

Doskonała jakość filtrów ANTYSPAMOWYCH oraz zapobiegających PHISHINGOWI zdecydowanie obniża prawdopodobieństwo naruszenia danych osobowych.

Program poczty elektronicznej Microsoft Outlook dostarcza funkcjonalność szyfrowania danych, którą każdy użytkownik może wykorzystać by bezpiecznie przesyłać dane, które tego wymagają.

ADO jest chroniony od przetwarzania danych w losowych lokalizacjach.

Microsoft Sharepoint umożliwia ADO zarządzanie i składowanie dokumentów przetwarzanych przez pracowników.

Gwarantowany jest dostęp dokumentów w dowolnym momencie. Każdy dokument wytworzony za pomocą aplikacji pakietu Microsoft 365 może zostać od razu zapisany w Sharepoint i współdzielony pomiędzy użytkownikami.

Nauczyciele i pracownicy administracji składują dane w chmurze Microsoft znajdującej się w Unii Europejskiej.

ADO jest chroniony od zarzutu braku centralnego magazynu dokumentów elektronicznych, który podwyższa rozliczalność z obszaru ochrony danych.

Sharepoint dostarcza zestaw bardzo efektywnych narzędzi umożliwiających opisanie dokumentów metadanymi oraz dzięki temu świetne wyszukiwanie.

Dzięki metadanym (dane opisujące inne dane) można w kilka chwil sporządzić raport dotyczący dokumentów przesłanych do jednostki w określonym czasie.

Aplikacje Microsoft 365, np.: Word, Excel, PowerPoint i inne gwarantują zapisanie pracy w OneDrive i/lub Sharepoint, w miejscach zarządzanych przez ADO.

Istnieje możliwość jednoczesnej pracy nad tym samym dokumentem przez wielu użytkowników, co zdecydowanie przyspiesza pracę oraz umożliwia lepszą kontrolę treści.

Kolejne wersje dokumentu są zapamiętane oraz możliwe do odtworzenia.

Śledzenie zmian umożliwia precyzyjne wskazanie kto i kiedy wprowadził modyfikacje.

ADO jest chroniony od zarzutu rozproszonej edycji oraz niedostarczenia podstawowych narzędzi pracy.

Jeden terabajt to ogromna przestrzeń na dane, którą należy wskazać jako docelowe miejsce dla dokumentów ADO jeżeli ktokolwiek chce pracować poza jego siedzibą.

Wszystkie dane w OneDrive mogą być zaszyfrowane – wdrożymy odpowiednie narzędzia dodatkowe, których sami używamy w tym celu.

Ile to jeden terabajt? To około 100 000 zdjęć o rozmiarze 10 megabajtów każde, to 2,5 miliona dokumentów Worda, Excela, PowerPoint o rozmiarze około 400 kilobajtów każde. To bardzo duża wartość.

Do OneDrive można swobodnie wykonywać kopie zapasowe w celu odmiejscowienia backupu. W przypadku pożaru, uszkodzenia kopii zapasowe lub innych poważnych awarii, dane będą dostępne poza siedzibą Jednostki.

ADO jest chroniony od zarzutu braku narzędzi do kopii zapasowych.

Dzięki Azure Active Directory Services możliwe jest zarządzanie użytkownikami oraz ich centralna autoryzacja.

Usługi Active Directory umożliwiają włączenie bezpiecznego logowania dwuskładnikowego i tym samym zablokowanie dostępu do danych użytkownikom nieuprawnionym.

Dzięki naszym autorskim rozwiązaniom centralnego zarządzania bezpieczeństwem (UTM) dodatkowo logujemy oraz analizujemy ruch sieciowy z i do Microsoft 365, aby informować Klientów o nieautoryzowanych działaniach.

ADO jest chroniony od zarzutu braku kontroli nad nieautoryzowanym dostępem do danych użytkowników.