Wdrożenia SIEM

Wdrażamy systemy SIEM – Security Information Event Management

Co to jest SIEM?

Systemy Security Information and Event Management (SIEM) to kolejna linia bezpieczeństwa, której głównym zadaniem jest analiza i korelacja logów pochodzących z różnych urządzeń i systemów komputerowych.

SIEM to produkty i usługi, które łączą zarządzanie informacjami o bezpieczeństwie (SIM – Security Information Management) i zarządzanie zdarzeniami bezpieczeństwa (SEM – Security Event Management). Systemy klasy SIEM zapewniają analizę w czasie rzeczywistym alarmów bezpieczeństwa generowanych przez aplikacje i sprzęt sieciowy, zapisanych w logach lub przekazywanych w postaci komunikatów online.

Składniki SIEM?

SIEM to zestaw aplikacji, które:

  • monitorują całą infrastrukturę sieciową oraz aplikacje, ze szczególnym uwzględnieniem systemów serwerowych,
  • powiadamiają o  zdarzeniach zidentyfikowanych jako anomalie bezpieczeństwa,
  • gromadzą i agregują informacje pochodzące z różnych logów,
  • są dostępne w postaci agentów instalowanych na serwerach, stacjach roboczych oraz odczytują zdalnie informacje z innych urządzeń,
  • są zawarte najczęściej w jednym, spójnym produkcie.

Jak działa SIEM?

SIEM może być skonfigurowany jako centralny serwer logów. Taka konfiguracja gwarantuje najwyższą efektywność w zakresie analizy wykrywanych zdarzeń.

SIEM może w czasie rzeczywistym poddawać analizie wszystkie logi uruchamiając przy tym zestawienia informacji z logów z różnych systemów informatycznych.

W wyniku działania SIEM Administratorzy nie muszą już przeglądać logów ręcznie. Otrzymują przetworzoną informację o zagrożeniach oraz estymacji ryzyka związanego z wykrytymi nieprawidłowościami.