Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Z szacunkiem i troską podchodzimy do prywatności naszych klientów. Zapewniamy, że wszystkie Państwa dane osobowe są przetwarzane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Cenimy sobie zaufanie, jakim nas obdarzacie, powierzając nam swoje dane. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, by zapewnić ich bezpieczeństwo i transparentność przetwarzania. W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat tego, jak gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Państwa dane, z podziałem na poniższe cele: