Usługi Inspektora Ochrony Danych

Od ponad 10 lat zajmujemy się ochroną i bezpieczeństwem danych

Co testujemy?

Chronimy przed wyciekiem danych

Zabezpieczamy na wypadek wycieku danych wprowadzając narzędzia teleinformatyczne oraz organizacyjne chroniące przed naruszeniem danych, nie tylko osobowych.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Rozliczamy zgodnie z RODO

Wdrażamy rozwiązania umożliwiające rozliczenie przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych ze skutecznej ochrony danych oraz praw i wolności osób zgodnie z RODO.

GDPR/RODO międzynarodowo

Wdrażamy ochronę danych w wielu językach i zgodnie z przepisami szczególnymi obowiązującym w każdym kraju Unii Europejskiej od strony prawnej, organizacyjnej i technicznej.

Offensive Security Training Center

Szkolimy skutecznie i praktycznie

Nasze szkolenia są praktyczne. Prowadzimy ciekawe warsztaty oraz interesujące wykłady – zawsze zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.

Prowadzimy audyty bezpieczeństwa

Nasze audyty to więcej niż przegląd dokumentacji, czy stosowanie zasady czystego biurka. Oceniamy środki organizacyjne i techniczne dla skutecznej ochrony danych.

Bezpieczeństwo przez ocenę ryzyka

Identyfikujemy ryzyko i wdrażamy narzędzia minimalizujące skutki jego wystąpienia. Dobieramy narzędzia organizacyjne i techniczne dla ochrony danych.

Ustalamy powody naruszeń

Identyfikujemy miejsca oraz zakres naruszenia, oceniamy szkody. Zabezpieczamy dowody i współpracujemy ze służbami w zakresie prowadzenia informatyki śledczej.

Szacujemy budżet pod kątem RODO

Szacujemy budżet i prezentujemy ile kosztują zmiany organizacyjne i techniczne wymagane by zapewnić właściwą ochronę danych oraz prywatność i rozliczalność.